002BUS-180.tif

Tervetuloa NextLogin kotisivuille

Yli 15 vuotta sitten muutama kuljetusyrittäjä ja IT-asiantuntija ryhtyivät kehittämään uutta tietojärjestelmää kuljetusalalle. Kehitysprojekti sai alkunsa kuljetusyritys Oy CS-Trans Ab:n omista tarpeista uuteen ja ajanmukaiseen tietojärjestelmään, jollaista ei halutuilla ominaisuuksilla silloin löytynyt markkinoilta.

Aikaisessa vaiheessa tehtiin päätös yhtiöittää toiminta Oy Nextlog Ab:ksi, joka jatkoi kehitystä ja alkoi markkinoida järjestelmää, jonka nimeksi tuli LogiControl.

Hem2

Tämän pitkäjänteisen kehityksen tuloksena on syntynyt kattava kuljetus- ja logistiikkajärjestelmä, joka on alusta lähtien suunniteltu vastaamaan tarpeita, joita kuljetusalan yrityksillä on. Järjestelmän perustana on LogiControl, joka on kuljetusten suunnitteluun ja hallinnointiin suunniteltu ohjelmisto, ja Mobile, joka on kuljettajan ja ajojärjestelijän väliseen viestintään suunniteltu ohjelmisto.

Järjestelmää on vuosien aikana täydennetty tärkeillä ominaisuuksilla ja moduuleilla, kuten LogiWebillä, joka mahdollistaa tilausten syötön ja toimeksiantojen seurannan nettipalvelussa ja LogiMapsilla, joka mahdollistaa ajoneuvojen paikannuksen kartalla. Myös Integration, sähköisten tilaus- ja kuittaussanomien integrointia varten on esimerkki moduulista, joka on käytössä monella meidän nykyisellä asiakkaalla.